Związki literatury z muzyką

Związki literatury z muzyką były w okresie oświecenia szczególnie silne, zaznaczyły się w wielu formach literacko-muzycznych, zwłaszcza w pieśni i operze. Kultura muzyczna rozwijała się wielostronnie, znamionowała ją duża zależność od poszczególnych kręgów i środowisk społecznych, które miały odmienne tradycje, poglądy estetyczne i potrzeby. Tradycyjnymi ośrodkami życia muzycznego były kościoły i klasztory, popularyzujące oczywiście muzykę religijną. Kościelne chóry i kapele osiągały nieraz wysoki poziom artystyczny, w repertuarze miały liczne pieśni oparte na motywach ludowych (mazurkach). Muzyka o charakterze świeckim znajdowała możnych mecenasów na niektórych dworach (m.in. Rzewuskich w Podhorcach, Radziwiłłów w Nieświeżu, Ogińskich w Słonimie, Czartoryskich w Puławach), gdzie istniały znakomite niekiedy opery, balety i kapele. Zamiłowanym muzykiem był hetman Michał Kazimierz Ogiński – kompozytor, autor librett operowych i członek utrzymywanej przez siebie kapeli. Dwór Czartoryskich w Puławach zasłużył się szczególnie jako propagator narodowego stylu w muzyce. Scena puławska miała koloryt stylizowany na sentymentalną ludowość. Działał tu wybitny kompozytor Wincenty Lessel, autor kilku dzieł operowych, m.in. (dziś zaginionej) Matki Spartanki, napisanej do tekstu Kniaźnina.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test