Zainteresowanie kulturą ludową

Zainteresowanie kulturą ludową i narodową przeszłością było obecne w świadomości europejskiej przynajmniej od połowy wieku XVIII w wystąpieniach przedromantycznych (w roku 1765 ukazał się pierwszy, naśladowany potem wielokrotnie jako inicjatywa, tom starych ballad angielskich i szkockich, zebranych przez biskupa T. Percy’ego), triumf tej postawy w romantyzmie jest zasługą omawianej koncepcji „literatury Północy”, która ma w pełni odpowiadać duchowi czasu ze swym liryzmem, irracjonalnym sposobem odczuwania i odmienną od antycznej, „ciemną” i melancholijną mitologią. Większość literackiej publiczności europejskiej, w tym też polskiej, dzięki otwartym na nowinki postępowym gazetom warszawskim i działalności Brunona Kicińskiego oraz Maurycego Mochnackiego, właśnie za pośrednictwem prac pani de Stael

O literaturze i O Niemczech zapoznała się z anglogermańskimi źródłami nowej postawy duchowej, a także z filozofią i myślą estetyczną kręgu braci Schleglów i Schellinga.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test