Wszystkie hasła i nurty epoki

Komantyzm jako kierunek literacki. Romantyzm jako rewolucja w literaturze jest ściśle związany z tymi hasłami światopoglądowymi, które także w innych dziedzinach sztuki okazały się najbardziej odkrywcze i stylotwórcze, a zarazem w romantycznym typie kultury najbardziej trwałe: z poznawczo-społecznymi hasłami ludowości i historyzmu oraz deklaracją autonomii artyzmu, skierowaną ku wewnętrznym problemom sztuki.

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy ideowe podglebie epoki i założenia romantycznej estetyki antyklasycystycznej, w tym będziemy się bliżej przypatrywać formom literackim związanym z poszczególnymi nurtami artystycznymi romantyzmu.

Wszystkie hasła i nurty epoki podlegały w ciągu półwiecza romantycznego rozwojowi, odmiennemu w różnych typach kultur narodowych. Romantyzm bowiem jako prąd w sztuce jest zarazem uniwersalny i zróżnicowany narodowo. Ta narodowość współczesnej twórczości była w niektórych krajach, szczególnie w uzależnionej politycznie Polsce, tak silnie podkreślana, że hasło autonomii sztuki, na Zachodzie Europy rozumiane jako rewolucja formy, przeradzało się tu w dyskusję nad prawdziwie rodzimym stylem sztuki i nad związanym z tym zagadnieniem jej oryginalności oraz funkcją artysty w społeczeństwie.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test