Spośród romantyzmów europejskich

Spośród romantyzmów europejskich hasła i formy najbardziej skrajne, najostrzejsze, głosił romantyzm niemiecki, który też stworzył całe podglebie filozoficzne okresu. Wszystkie narodowe odmiany romantyzmu cechowała samoświadomość twórców jako romantyków. Unikali oni wprawdzie nazywania się „szkołą romantyczną” – określeniem, które często przyjmowało pejoratywny wydźwięk w polemicznych wypowie-

Okresy literackie – 12 t dziach przeciwników – jednak czuli się inni, jako jednostki i jako grupy artystów, a wzajemnie duchowo spokrewnieni: znali się, czytali i omawiali swoje utwory, w czym dopomagał żywy rozwój czasopiśmiennictwa i krytyki literackiej.

Wyjątkowa sytuacja porozbiorowej Polski spowodowała, iż romantyzm w naszym kraju rozwijał się w bezpośredniej zależności od wydarzeń politycznych, one też wyznaczają większość dat istotnych dla wewnętrznego rozwoju literatury polskiej w tym czasie.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test