Przełom romantyczny w Polsce

Osobną pozycję zajmuje także w literaturze tego okresu Cyprian Norwid (1821-1883), który wprawdzie debiutuje jako rysownik i poeta wspólnie z drugim pokoleniem romantyków, złączony nawet więzią śro- dowiskowo-przyjacielską z grupą tzw. cyganerii warszawskiej, ale sam uważać się będzie za „drugą falę” pierwszej emigracji, za duchowego pobratymca wieszczów, i choć dożyje okresu wystąpień pozytywistów, a nawet początków modernizmu, jego twórczość kontynuuje w bardzo indywidualnej formie wątki polistopadowej twórczości wielkich romantyków polskich.

Przełom romantyczny w Polsce: spór romantyków z klasykami. Romantyzm był pierwszym wielkim prądem, który wkroczył do literatury i sztuki w sposób przełomowy, to znaczy w atmosferze sporu i konfliktu pokoleń, w którym szło nie tylko o hasła i wartości estetyczne, ale także o idee moralne, społeczne i polityczne. Takim celowo konfliktowym wystąpieniem był w Niemczech Sturm und Drang jako gwałtowna opozycja przeciw absolutyzmowi i stosunkom politycznym ówczesnych Niemiec, utrwalona w dramatach Schillera w temacie słusznego buntu syna-idealisty przeciw despotycznemu ojcu (Zbójcy, Don Carlos) i w kreacji bohatera, samotnego obrońcy uciśnionych (Gotz z Berlichin- gen Goethego).

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test