Pokolenie literackie

Można także przyjąć za Kazimierzem Wyką (Pokolenia literackie) inną systematykę rozwoju literatury romantycznej w Polsce: według pokoleń tworzących tę epokę w naszej kulturze duchowej.

Pokolenie literackie nie jest równoznaczne z generacją biologiczną, lecz oznacza działającą jednocześnie grupę twórców, których łączy wspólna świadomość bycia pokoleniem .

Ośrodkiem tej świadomości jest to samo dla wszystkich przeżycie pokoleniowe, czyli silny wstrząs społeczny lub polityczny, na którego oddziaływanie pokolenie zawsze się powołuje. W ramach jednego okresu historycznoliterackiego współistnieją i działają obok siebie różne pokolenia i grupy pokoleniowe (mniejsze jednostki, których uczestników łączy wspólny program lub też wiek czy więzy przyjaźni), lecz tylko jedno pokolenie zdobywa ideową i artystyczną dominację. Epoka zaś to dłuższa miara czasu historycznego, w którym kilka pokoleń stopniowo wyczerpuje swą działalność. Oznacza więc ewolucję zjawisk ideowych i stylów.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test