Obóz młodych

Osobliwością sporu między klasykami a romantykami w Polsce jest to, że atakowali „starzy”, i to jeszcze w okresie pojawiania się w prasie polskiej wczesnych romantycznych nowinek – przekładów i artykułów popularyzujących najnowsze wydarzenia literackie i filozoficzne Europy, a zatem przed pierwszymi utworami romantyków rodzimych.

Obóz młodych broni przenikających do kraju nowych idei artystycznych, a następnie tę samą postawę obronną i wyjaśniającą zachowa w stosunku do „pierwiosnków” własnej twórczości.

Ogólnie można powiedzieć o kierunku tej polemiki, że klasycy występowali w niej przeciwko naruszaniu ponadczasowego, stałego i rozumianego bezwzględnie ideału piękna oraz zasobu reguł i norm pozwalających je zrealizować w sztuce, zaś młodzi bronili prawa „każdego czasu do własnej poezji” (Mochnacki), a więc pojęcia względności wszelkich przepisów i formuł oraz potrzeby swobodnej ekspresji artystycz- nej.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test