Miłość romantyczna

Miłość romantyczna jest przykładem irracjonalnej interpretacji świata na podstawie wewnętrznych przeżyć, jest także rodzajem namiętności świętej i splata się u romantyków ściśle z odczuwaniem natury i uczuciem religijnym. W romantyzmie polskim zarówno w sferze literatury, jak w życiu społecznym, szczególnie w okresie powstań, ogromną rolę odgrywała e t y- k a, nawiązująca po części do etyki Kanta – z jej rygorystycznym pojęciem obowiązku moralnego i podporządkowania się jednostki temu, co jej zdaniem, powinno stać się prawem powszechnym („imperatyw kategoryczny”) – a także do miejsca etyki w filozofii wolności Fichtego. Dowodził on, że ten, kto czuje się wolny, może być tylko idealistą, bo-wiem przestaje zależeć od rzeczywistości. Rzeczywistość wypływa z ideału, nie odwrotnie. Te zasady etyczne realizują ‚się w Polsce w romantycznym pojęciu obowiązku patriotycznego, a także w humanitarystycz- nych hasłach służenia zbiorowości (Konrad Mickiewiczowski).

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test